Abonnementen

ABONNEMENTEN

 • Verlenging abonnement 2021 = € 25 *
  Reserveer nu je abonnement!
  Je vindt ook een vooringevuld formulier in het novembernummer!
 • Nog geen abonnement?
  Neem nu een
  abonnement (december + 2021) = slechts € 27 *
  * Neem contact op voor een buitenlands abonnement.

Schrijf het bedrag over naar  BE34 7512 0801 1890
t.a.v.: De Hoogstraatse Pers, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten
Vermeld duidelijk je naam en volledig adres!

Een probleem? Een vraag over een abonnement?

 • @ –  abonnementen@demaand.be
  voor een bezorgprobleem, een wijziging, buitenlands abonnement
 • ☎ – 03 314 51 03 (Milia of Frans)