Abonnementen

Abonnementen

Abonnement tot einde 2020

Schrijf nu € 7* over naar  BE34 7512 0801 1890
t.a.v.: De Hoogstraatse Pers, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten
Vermeld duidelijk je naam en volledig adres!
* Enkel binnen België. Neem contact op voor een buitenlands abonnement.

Een probleem met of een vraag over een abonnement?

  • stuur bij voorkeur een e-mail: abonnementen@demaand.be
    voor een bezorgprobleem, een wijziging, buitenlands abonnement…
  • tel.: 03 314 51 03 (Milia of Frans)