In dit meinummer

50 JAAR VOETBAL BIJ MINDERHOUT VV
Mei 2020De coronaduivel is er mee gemoeid, zo lijkt het wel. De Minderhoutse voetbalgeschiedenis is een halve eeuw jong, maar de echte viering van het 50-jarig bestaan wordt noodgedwongen verschoven naar volgend jaar. Zelfs de promotie naar 2de Provinciale kan niet worden gevierd.
Laat dat voor ons geen reden zijn om dit jubileum niet in de schijnwerpers te zetten. We spraken met vijf Minderhoutenaren die een belangrijke rol hebben gespeeld in het clubverleden.

 


EEN VIRUS IN DE HOOGSTRAATSE POLITIEK
Jef Vissers leidde de eerste Hoogstraatse online-gemeenteraadVoor het eerst in de politieke geschiedenis van Hoogstraten vond er een gemeenteraad plaats vanuit 25 verschillende huiskamers. Eén belangrijk thema overheerste: de bekommernis om de kwalijke gevolgen van het coronavirus de baas worden. Dat hierbij ook wel een dosis politiek getinte bestrijdingsmiddelen gebruikt werd, heeft ons niet verbaasd.
Wij volgden mee op het scherm.

 


SKYPE: KOEN ADAMS VANUIT TEXAS, USA
Koen AdamsKoen Adams is net 50 geworden, getrouwd met Nancy Scheyltjens sinds 1996, heeft geen kinderen. Hij beëindigde zijn middelbaar aan het Klein Seminarie in 1988, waarna hij in Antwerpen licentiaat Handelswetenschappen werd. Momenteel werkt hij als Executive Vice President van de Nefab Group en is hij President van Nefab Americas.

 

 


DE AARDBEIEN GLIMMEN, MAAR WAAR ZIJN DE PLUKKERS?
Aardbeibedrijf Schrijvers MinderhoutOok de tuinbouwsector zit met vragen en zorgen midden in de Coronastorm. Niet alleen de afzetmogelijkheden via de export doet tuinders bang afwachten, ook de vrees om plukkers te vinden speelt hen parten. Wij spraken met Hans Vanderhallen van Coöperatie Hoogstraten en telers, Herman Adams uit Meer en Steve Schrijvers uit Minderhout.

 


CORONA IN DE WERELD
Jan Melis en Ruud Brosens - Le Cro MagnonOver Corona in eigen land en gemeente horen we ongeveer 24 uren per dag. Om wat breder te kijken, contacteerden we uitgeweken Hoogstratenaren, wiens verhalen we al enige jaren brengen o.m. in onze rubriek Skype. Ze geven ons een inzicht in hun eigen leefwereld, hoe zij met het virus geconfronteerd worden en het hun dagelijkse leven beïnvloedt.

 

En ook: Corona in het dorp Corona in de wereldDe Spaanse griep Een fotoboek over 100-jarige Aster Berkhof • Als het land de deuren sluit… en zoveel meer!

Een abonnement?Dit nummer kopen?