Wat vragen wij en jullie aan de Hoogstraatse politici?

LAAT HET ONS WETEN!

Gemeenteraadsverkiezingen Hoogstraten

Op zondag 13 oktober 2024 beslissen wij met z’n allen wie ons de volgende zes jaar in het gemeentehuis vertegenwoordigt. Wie verkiezen we voor de gemeenteraad? Wie wordt burgemeester? Welke partijen vormen het bestuur? Stuk voor stuk belangrijke vragen.

Welke prioriteiten stellen de politici voor de volgende legislatuur? Welke aandacht gaat er naar verkeersveiligheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, klimaatverandering, vergunningsbeleid, financies, cultuur, sport …?
Wij willen het graag horen van hen zelf. Daarom organiseert de Hoogstraatse Maand met afgevaardigden van de politieke partijen een gesloten debat begin september. Wij leggen hen een aantal vragen en thema’s voor.

Wat willen jullie?

Hiervoor doen wij ook een beroep op onze lezers – als burger, als organisatie, als dorps- of participatieraad, als betrokkene in het gemeenschapsleven… Stuur ons nu je vragen en bezorgdheden door. Wij leggen ze voor aan de kandidaten en laten hen hierover onderling in debat gaan. Het verslag hiervan lees je dan exclusief in ons oktobernummer.

Alle vragen en verwachtingen kan je sturen naar: verkiezingen@demaand.be