Categorie archief: Nu in de winkel!

In dit meinummer

KLAPEKSTER WIL BEZOEKERS ZO VEEL MOGELIJK BUITEN…
Koen Verschueren, Jos Martens, Drej Oomen en Chris Van Boxel van Natuurpunt Markvallei“De ambitie blijft om de bezoekers de natuur zelf te laten beleven. Je zou dus kunnen zeggen dat wij de mensen buiten willen, ja…”
De verbouwingen van De Klapekster schieten goed op. Het is de bedoeling om op zondag 2 juli de deuren te heropenen. We hadden een uitgebreide babbel met Chris, Drej, Koen en Jos.


DOORSTART VOOR MEERMARKT
Meer Markt“En hoe zit dat nu met Meermarkt, nu de werken rond het klooster eindelijk gaan beginnen?” Dat is wat de Merenaar zich afvraagt. Meermarkt trekt ook al jaren mensen uit de grote regio aan. Bovendien is het voor de markt een jubileumjaar: 25 jaar geleden werd het initiatief met succes nieuw leven ingeblazen!


WAT MET DE KERK VAN MINDERHOUT?
St Clemenskerk in Minderhout
De Vlaamse overheid verplichtte alle gemeenten om een langetermijnvisie voor hun kerken op te stellen.
Het stadsbestuur stelde het ontwerp voor aan alle belangstellenden, om het op 29 mei ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor Hoogstraten verandert er weinig.


DE ‘KAPEL VAN HET GASTHUIS’
De kapel "van 't Gasthuis" in Hoogstraten
Op de site van het OCMW-Woonzorgcentrum (Stede Akkers) staat sinds anderhalve eeuw een kapel, in de volksmond ‘het kapelleke van ’t gasthuis’ genoemd. Bij de bouw van de ‘Witte Torens’ werd het in zijn voortbestaan bedreigd, tot protesten de plannen deden wijzigen en het uit de gulzige greep van de afbraakmachine bleef.


En ook: Jan Janssen en Inn Laurijssen skypen vanuit Sydney – Over de opvang van landlopers in Wortel- en Merksplas-Kolonie – De Week van de amateurkunsten – Theater in de Kolonies – Slinger van Foucault in het Klein Seminarie – Benefietavond in Le Cirq – Goud en Diamant in Meersel-DreefHVV: dramatische resultaten, en zoveel meer …