In dit maartnummer

EN DE BOER, HIJ PLOEGDE VOORT…

Maart 2024 - De Hoogstraatse Maand

En de boer, hij ploegde voort.
Ooit klonk dat als het summum van de onverstoorbare gang der dingen. Zeker in de Kempen, waar de landbouw op vele plaatsen meer dan de industrie, al decennia lang vorm heeft gegeven aan het landschap en de omgeving. Maar die vastigheid staat sinds enige tijd flink op de helling. De schaalvergroting van de landbouwbedrijven, de toenemende financiële druk voor de boer, de dwingender klimaateisen, het verdwijnen van open ruimte, de stikstof in bodem en lucht, de kwaliteit van het oppervlaktewater… het zijn maar enkele van de waslijst aan problemen waarmee de boeren aan de slag moeten.

Vanuit het stadhuis
HET CULTUURCENTRUM IS VOOR NA DE VERKIEZINGEN

Parochiezaal Pax

De opvallendste mededelingen tijdens de laatste gemeenteraad van 2023 waren er twee van heel verschillende aard. Schepen van cultuur Arnold Wittenberg maakte bekend dat de vooropgestelde planning voor het cultuurcentrum wordt losgelaten en een beslissing pas voor na de verkiezingen zal zijn. Ook over het ontslag van algemeen directeur Joke Verschueren leest u meer.
En verder: erfpachtnemers gezocht voor de voormalige bibliotheken van Meer en Meerle, een negatief advies en een alternatief voor de site Molenstraat / Van Aertselaerstraat, een belasting op windmolens en zoveel meer…

Cultuurprijzen 2023
HET GROOT CIRCUS VAN HET KLEIN VERDRIET SCHIET DE HOOFDVOGEL AF

Jef Martens, één van de talloze acteurs van het "Groot Circus"

Het stond in de sterren geschreven: ‘Het Groot Circus van het Klein Verdriet’ van vzw LA:CH is de terechte winnaar van de Cultuurprijs 2023. De andere genomineerden wisten dat voor hen een eervolle vermelding het hoogst mogelijke zou zijn.
Het kamerkoor Vialta won met hun voorstelling ‘Noorderlicht’ de prijs van vernieuwend project, Staf Brosens kreeg de prijs in de categorie van verdienste en de vzw De Mussenakker mocht de publieksprijs in ontvangst nemen voor hun voorstelling ‘De Gouden LP’.

Straat in De Maand: VRIJHEID in Hoogstraten
DE TIJDEN ZIJN (HARD) VERANDERD, DE VRIJHEID OOK…

Greet Van Huffel

‘Vrijheid’ is mijn straat, je hoort het niemand zeggen. En je woont niet in de Vrijheid maar op de Vrijheid. Dat lidwoord moet er in Hoogstraten bij: het is ‘de Vrijheid’.
Veel resten er niet meer van de vroegere ééngezins(familie)woningen die hier meestal gepaard gingen met een kleinhandelszaak. De Vrijheid evolueerde naar een aaneengesloten bebouwing van winkelpanden of kantoren zonder eigenaar-uitbater die er zelf nog woont. Erboven zijn meestal de appartementen bewoond, maar ongekend is zeker minder bemind.
Op de foto: Greet Van Huffel

Jense Brosens en Angelo Roelen
DUIVENMELKEN IS OOK EEN SPORT VOOR JONGEREN

Jense Brosens

Oudere mannen met een klak en een grijze stofjas, met een keef duiven op weg naar het plaatselijke duivenlokaal, of op de duiventil in den hof. Dat is het hardnekkige en stereotiep beeld van de duivenmelker dat we in ons hoofd hebben. Maar dat nostalgische beeld klopt niet meer.
De hedendaagse duivenmelker heeft een ‘state of the art’-duivenhok, het trainen en verzorgen van de duiven wordt ondersteund door een hele kring diensten voor gezondheid, voeding, programma’s en informatica.

Op de foto: Jense Brosens

EN OOK:

Algemeen directeur Joke Verschueren nam ontslag • De fietspassie van Liene Meeusen • Niels Koyen en zijn Mostencross • Drie directieleden met pensioen in ASO Spijker en Klein Seminarie • Stadsdichter Monique Bol neemt afscheid • Patrick Van Gompel over de Hollanders • Corentin ontmoet Emilie Rolin-Jacquemyns • 45 jaar Buizelhoek • En zoveel meer…

Dit nummer kopen?Een abonnement nemen?

Op stap – DÉ Hoogstraatse Kalender