In dit decembernummer

MANTELZORGER VOOR HET LEVEN: MIA VAN GESTEL

De Hoogstraatse Maand - december 2022

Bij het binnenkomen in hun nieuwe assistentiewoning van ’t Gastenhuys vertelt Mia over de vele spullen die bij de verhuis in de container zijn beland. “Een mens is rijk aan rommel,’ gaat ze verder. “Maar hier zitten we goed. Alles dicht bij de hand en een schoon zicht op onze gerestaureerde toren.” Meer moet dat niet zijn.
“December is echt mijn favoriete maand, ik hou heel erg van die warme sfeer. En van cadeautjes natuurlijk.” Al weet Mia heel goed dat het leven niet altijd bestaat uit cadeautjes krijgen. Het is voor haar heel veel ‘geven’ geweest. Zorgen voor anderen, mantelzorger toen dat woord nog moest uitgevonden worden.

Welke maatregelen zitten er nog in de pijplijn?
HOGE PRIJZEN KNABBELEN AAN DE STADSKAS

Minder geld, dus minder licht!

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste in oktober om de tarieven van het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, de serviceflats en assistentiewoningen van het OCMW te indexeren vanaf 2023.
De prijzen stijgen dus mee met het algemene prijspeil. Maakt Hoogstraten het daarmee niet nog moeilijker voor onze oudere inwoners? Of is het een logische stap voor een lokaal bestuur dat in deze crisisperiode ook op z’n centen moet letten?

Hoe zou het zijn met…
LOUIS WELLENS IN BRAZILIË

Louis Wellens

Louis Wellens uit Meer trok in 2006 samen met zijn vrouw Ivanete Terribele naar Campo Largo in Brazilië om er zich in te zetten voor de arme boerenfamilies.
Hoe vergaat het hen 16 jaren later? “Wat een leuke verrassing om nog eens iets te horen vanuit Hoogstraten,” zo klinkt het enthousiast. “Met ons gaat het momenteel heel goed ondanks de politieke crisis die alles lam legt omwille van het verlies van de uiterst rechtse president Bolsonaro. De toestand is erg gespannen en men spreekt zelfs in stilte van een mogelijke burgeroorlog. Hopelijk komt het niet zo ver…”

Straat in De Maand
DE KORENSTRAAT IN MINDERHOUT

De Korenstraat in Minderhout

De Korenstraat? Waar is die? Het is de eerste vraag die we ons stelden. Het blijkt een doodlopend straatje aan de Minderhoutsestraat. En het is een woonerf. Veertien huisnummers werden er door de verkavelingsvergunning van juni 2016 afgeleverd. Vier langs de Minderhoutsestraat zelf, die we dus niet kunnen tellen als behorend tot de Korenstraat, zodat er 10 woningen voorzien werden: 2 voor losbouw, 4 twee aan twee gekoppeld, en idem voor de zogenaamde ‘sociale kavels’, waarover verder meer.

Eske Everaert, Turrialba, Costa Rica
SkypeKIEZEN VOOR DE ‘PURA-VIDA’ LEVENSSTIJL

Eske Everaert

Niet iedereen vertrekt om nooit meer terug te komen. Er zijn er ook die tijdelijk een andere plek gaan opzoeken. Om hun vorming te vervolmaken, om kennis van elders op te doen en daar later hier hun voordeel mee te doen. Het laat hen toe om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken. Zo ook Eske Everaert… 

EN OOK: Al wandelend de boer op • Wat rest er van een sociaal woonbeleid? • Josee Verbreuken 20 jaar gids • Diamant in Hoogstraten en Meer • De eerste Hoogstraatse dartskampioenen • Gepensioneerde leerkrachten staan terug voor de klas • Persjaaroverzicht (deel 1): Januari – Juni 2022 • Internationaal bezoek voor hoogveengebied in Den Rooy in Meerle • HVV verwerkt de ene domper na de andere • Dave Bruylandts net naast het W.K. podium • Touwtrekkers op koninklijke audiëntie

Op stap – DÉ Hoogstraatse Kalender