Abonnementen

Abonneren

Vanaf het oktobernummer tot einde 2022

Schrijf  vandaag nog € 7,50* over naar:
BE34 7512 0801 1890
t.a.v.: De Hoogstraatse Pers, Begijnhof 27, 2320 Hoogstraten
Vermeld duidelijk naam en volledig adres van de abonnee!

* Neem contact op voor een buitenlands abonnement.

Een vraag? Een probleem?
  • 03 314 51 03 (Milia of Frans)
Emilia Horsten
Frans Brosens