In dit aprilnummer

JOS VAN BOXEL, DE JONGSTE VLAAMSE WITTE PATER

April 2024 - De Hoogstraatse Maand

Jos Van Boxel, geboren en getogen Meerlenaar, was als Witte Pater vele jaren actief in Afrika. Hij geeft ondertussen leiding aan de Europese provincie van zijn orde. Onlangs kwam hij spreken voor de mondiale raad over projecten die hij in Malawi realiseerde. Hij vertelde hoe een waterput en maismolen er het leven van de dorpsvrouwen ingrijpend veranderde. In diezelfde vergadering ontspon zich een gesprek over het vreedzaam samenleven van mensen met verschillende achtergronden. Zijn getuigenis over de samenwerking tussen moslims en christenen in hun congregatie maakte indruk. Voor ons een aanleiding om hem op te zoeken in Brussel.

Vanuit het stadhuis
DE MEERDERHEID WORDT AL MAAR KLEINER

De gemeenteraad van eind februari moet zo ongeveer de kortste van de afgelopen jaren geweest zijn: op een goeie drie kwartier was de vergadering afgelopen. Nieuwsfeit van die avond: raadslid Ann Tilburgs neemt ontslag uit de fractie Hoogstraten Leeft en zetelt nu als onafhankelijke. Het enige andere vermeldenswaardige agendapunt was het bepalen van de verhuurprijs voor de nieuwe bejaardenwoningen die in Meersel-Dreef gebouwd worden.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om een blik te werpen op het nieuwe ‘Betonrapport’ en enkele cijfers uit de gemeentemonitor.

Van het Hoogstraats politiebureau naar de planken
STAND-UP POLICEMAN VINCENT VOETEN

Vincent Voeten

Vincent Voeten is in Hoogstraten een bekend gezicht, hij werkte er 10 jaar bij de politie.
Vorig jaar verruilde hij zijn politiejob voor een carrière als stand-up comedian, met ook zijn eerste avondvullende show ‘Smaad’.
Daarnaast werkte hij mee aan bekende TV programma’s als ‘Taboe’ en ‘De Slimste Mens’ en is hij nu te zien in het programma ‘De Ideale Wereld’.

Straat in De Maand: de Langstraat in Meerle
VANAF MEERLEDORP RECHT HET LANDBOUWGEBIED IN

Ruud Elst uit de Langstraat

Als je midden Meerledorp richting Meer wil fietsen, draai dan de Langstraat in.
Een ruilverkavelingsbaantje leidt je tussen enkele tuinbouwbedrijven recht het landbouwgebied in.
Waar de Langstraat eindigt, krijg je een weids landschap van akkers en weiden en kan je, haast zonder een woning tegen te komen, langs de smalle betonbaantjes tot in Meer fietsen.
Heerlijk rustig, tenzij er maïs wordt geoogst.

Foto: Ruud Elst

Karpervisser Tom Hoeymans
“ALS ZE MIJ MISSEN, DAN BEN IK VISSEN…”

Tom Hoeymans

Bijna 30 jaar geleden ontmoette ik de jonge karpervisser Tom Hoeymans aan de E10-put in Minderhout. Tot zijn grote frustratie had hij juist een kanjer van een vis gemist. Het zou een nieuw record geweest zijn en hij had hier dagen naar toe geleefd.
Vandaag is dezelfde passie er nog steeds, maar de drang naar een nieuw record is verdwenen. De rust en de natuur aan de waterkant primeren, maar er zijn nog weinig vissen die hij niet aan de haak geslagen heeft.

EN OOK:

De digitale zeggingskracht van Janké • Speelgoed in de Salm-Salmmolen • Mirho trekt de kaart van het gedeeld leiderschap • VTI Spijker 5 keer in de prijzen • Tentoonstelling ‘Dag, tante begijn!’ • Afscheid van Broeder Xaveer • Sportlaureaten gevierd • Lodewijk De Koninck overleed een eeuw geleden • En zoveel meer…

Dit nummer kopen?Een abonnement nemen?

Op stap – DÉ Hoogstraatse Kalender